Tu sam za vas na svakom koraku vašeg poslovanja!

Poslovno i financijsko savjetovanje

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Pokrećete novi posao, uvodite novu poslovnu aktivnost u poduzeće ili u svoj OPG; trebaju vam novi strojevi, oprema i uređaji; želite opremiti ili kupiti poslovni ili proizvodni prostor?

Trebate novi kredit kod poslovne banke za investiciju ili obrtna sredstva?

Pokrećete usluge u turizmu ili želite razvijati postojeću ponudu?

Potrebno vam je reprogramiranje postojećeg duga i niža kamatna stopa?

Želite stručnjaka koji će u vaše ime pregovarati s poslovnim bankama ili HAMAG -BICROMHBOR-om?

Trebate analizu troškova i prijedlog ušteda?

        NA PRAVOM STE MJESTU!

Rezervirajte termin sastanka

na kojem ću vas savjetovati KAKO RIJEŠITI VAŠE IZAZOVE I NAPRAVITI USPJEŠAN PROJEKT!

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Smatrate da vaša tvrtka treba izmjene u strategiji ili financijsko restrukturiranje?

Da bi se održali na tržištu, naročito u današnjem tempu brzih promjena, poduzetnici moraju biti što fleksibilniji (brzo odgovarati na promjene u potražnji kupaca), inovativniji ( konstantno istraživati tržište i ulagati u nove usluge i proizvode), a više nego ikada, biti spremni na rizik.

Naime, opće je poznato da konkurencija nikad ne spava. 
Stoga, ako ne želimo da nas pregazi svojim inovacijama u ponudi, trebamo ju stalno budno pratiti, a istovremeno aktivno raditi na tome da naša ponuda bude vrhunska!
Jer to traži naš idealni klijent.  

Poslovne ideje često ne postaju realizirani poslovni projekti zbog nedostatka financijskih sredstava neophodnih za njihovu provedbu.

NA TEMELJU ANALIZE VAŠEG POSLOVANJA I VAŠIH POTREBA, PRONALAZIM ZA VAS NAJISPLATIVIJU OPCIJU FINANCIRANJA VAŠE INVESTICIJE!

Poslovni planovi i investicijske studije

Poslovni plan je osnova obavezne dokumentacije koju zahtijevaju financijske institucije (poslovne banke, HBOR i HAMAG-BICRO) prilikom odobravanja kredita, garancija ili jamstva. 

Osim toga, kvalitetan poslovni plan je i osnova za realizaciju mjera koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (za prijave na projekte samozapošljavanja) kao i  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (usmjereni su na razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava). 

Svoje poslovanje najbolje poznajete sami, no da bi financijsku instituciju uvjerili da financira vaš projekt, potrebna je objektivnost, ali i poznavanje specifičnog znanja korištenog u ovoj vrsti dokumenata, poput modela financijskih projekcija, te statičkih i dinamičkih ocjena projekta.

Da bi mogli zajedno realizirati vaš projekt ponajprije je potrebno UZAJAMNO POVJERENJE I ZAJEDNIČKA SURADNJA. 

KAŽE STARA IZREKA DA “DOBAR SAVJET ZLATA VRIJEDI”.

Za početak je dovoljno da mi predstavite svoje planove i ciljeve u poslovanju koje bi realizacija željenog projekta ostvarila, a ja ću vas savjetovati kako uspješno pripremiti prijavu i dokumentaciju za projekt

Investicijsku studiju zahtjevaju svi krediti poslovnih banaka ili HBOR-a iznad 200.000,00 EUR predračunske vrijednosti ulaganja i svi garancijski programi HAMAG-BICRO-a, kao i prijave na natječaje za sredstva Europske unije.

IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI S ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi obavezan je dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje većih projekata iz fondova EU, posebice infrastrukturnih projekata poput izgradnje i opremanja.

CIJENA

Cijene izrade poslovnog plana i investicijske studije najvećim dijelom ovise o veličini investicije i vremenu izrade, no generalno radi se o iznosu od nekoliko stotina eura za poslovni plan do nekoliko tisuća eura za investicijsku studiju.

Priprema i provedba projekata

Kada mi izložite vaše želje i planove, pronalazim natječaj za provedbu vaše ideje!

Ukoliko želite:

 1. imati najnovije informacije o aktualnim natječajima
 2. konstantno biti u toku sa mogućnostima realizacije financijskih potpora putem natječaja
 3. ispisati samnom još jednu uspješnu poslovnu priču 🙂

  IZABERITE JEDAN OD  3  POSLOVNA PAKETA :

1. BUSINESS START PAKET – 12 mjeseci/ 60,00 EUR mjesečno (452,07 KN)

 • Praćenje natječaja 
 • Informiranje Naručitelja o mogućnostima prijave na za njega odgovarajući natječaj
 • Savjetovanje o načinu prijave

2. BUSINESS MEDIUM PAKET – 12 mjeseci/ 85,00 EUR mjesečno (640,43 KN) mjesečno

 • Praćenje natječaja 
 • Informiranje Naručitelja o mogućnostima prijave na za njega odgovarajući natječaj
 • Savjetovanje o načinu prijave
 • Provjera bodovanja za natječaje na kojima je Naručitelj prihvatljivi prijavitelj
 • Pripremu potrebne dokumentacije Naručitelja za natječaj

3. BUSINESS PREMIUM PAKET – 12 mjeseci/ 100,00 EUR mjesečno (753,45 KN)

 • Praćenje natječaja 
 • Informiranje Naručitelja o mogućnostima prijave na za njega odgovarajući natječaj
 • Savjetovanje o načinu prijave
 • Provjera bodovanja za natječaje na kojima je Naručitelj prihvatljivi prijavitelj
 • Pripremu potrebne dokumentacije Naručitelja za natječaj 
 • Prema dogovoru sa Naručiteljem, usluga prijave Naručitelja na odabrani natječaj

Edukacije, organizacija poslovnih sastanaka i sajmova, odnosi s javnošću…

Preko 20 godina mog rada u poduzetništvu, od čega 14  godina u poduzetničkim potpornim institucijama i radu na pripremi i prijavi EU projekata za lokalne samouprave, institucije u vlasništvu lokalne samouprave – turističke zajednice, učilišta, škole, udruge…. 
…pisanje poslovnih planova i investicijskih studija za poduzeća, tvrtke, obrte, OPG-ove, 
provedba savjetovanja start-upova i poduzetnika
niz provedenih edukacija
.organizacija i provedba županijskih sajmova za poduzetnike iz zemlje i inozemstva, organizacija turističkih manifestacija
te nebrojene suradnje i rad sa tvrtkama.

rezultirali su nizom projekata koji se danas uspješno provode.

Osim kao konzultantica, direktorica tvrtke u vlasništvu lokalne samouprave i voditeljica EU projekata, položila sam i potrebne uvjete za predavača, te 3 godine radila na sveučilištu, čime sam stekla potrebne kvalifikacije za održavanje edukacija.
Danas radim i kao mentorica za razvoj poslovanja u projektu BOND2 HAMAG-BICRA u okviru kojeg sa klijenticama i klijentima radim na razvoju poslovnih ideja, pronalaženju najboljih načina financiranja i prenošenju znanja u pripremi dokumentacije za prijavu na aktualne natječaje. 
Smatram da je rad 1 na 1 najbolji način na koji dobivate potrebne savjete i informacije, kao i odgovore na sva vaša pitanja, a sa tim su se složili i moji brojni zadovoljni KLIJENTI .

Transparentna komunikacija

 

Vrhunski pružatelj usluga

 

100% povjerenje

 

Visina kvalitete pruženih usluga daje jamstvo i garanciju uspjeha projekta

 

Korisnost i dobrobit klijenata na prvome je mjestu

 

Konstantan razvoj poslovanja i spektra usluga