Što su zapravo Europski strukturni i investicijski fondovi – ili ESIF?

ESIF financijski instrumenti predstavljaju novi način korištenja sredstava fondova Europske unije, a dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova rizičnog kapitala. Programe financijskih instrumenata provode Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).
Osnovne prednosti korištenja ESIF instrumenata su znatno niže kamatne stope od uobičajenih kredita, povoljna jamstva kojima se investitorima omogućuje realizacija kredita u komercijalnim bankama po povoljnijim uvjetima te mogućnosti ulaganja u vlasnički kapital za inovativna „start-up“ poduzeća.
Ovisno o vrsti poduzeća te karakteristikama i zahtjevima investicijskog projekta, prijavitelj mora provjeriti zadovoljava li sve uvjete za dobivanje nekog od ESIF instrumenata te analizirati sve uvjete instrumenta kao što su razdoblje povrata, kamatna stopa i dodatni zahtjevi.
Svakako najzahtjevniji dio je zahtjev kreditora za investicijskom studijom ili poslovnim planom te instrumentima osiguranja. Ukoliko su navedeni uvjeti povoljniji od kredita u komercijalnoj banci prijavitelj mora podnijeti zahtjev putem institucija koje nude kredite (HBOR ili HAMAG-BICRO) ili prijavom u komercijalnoj banci kod koje planira realizirati kredit u slučaju ESIF jamstva.
HAMAG BICRO trenutno provodi sljedeće financijske instrumente: ESIF mikro i mali investicijski zajmovi, te ESIF zajmovi za ruralni razvoj. Osim zajmova, HAMAG BICRO nudi i ESIF jamstva: Plus, ESIF pojedinačna jamstva, ESIF ograničena portfeljna jamstva i ruralni razvoj. Jamstva se izdaju za osiguranje od 50% do 80% glavnice kredita ili leasinga, a ishoduje ih banka u izravnom kontaktu s HAMAG BICRO u procesu odobravanja kredita ili poduzetnik traži pismo namjere od HAMAG BICRO-a prije početka procesa odobravanja kredita u banci.
Više informacija o financijskim instrumentima HAMAG-BICRO-a dostupno je na poveznici: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/.
Novi zajmovi HAMAG BICRA očekuju se u prvom tromjesečju 2024. godine.
HBOR trenutno provodi sljedeće financijske instrumente: Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije privatnih sektora, EU projekti, Obrtna sredstva te ESIF programe: Krediti za rast i razvoj, Investicijski krediti za ruralni razvoj i Obrtna sredstva za ruralni razvoj.
Više informacija o financijskim instrumentima HBOR-a dostupno je na poveznici: https://www.hbor.hr

Kontaktirajte me za realizaciju svojih investicija putem mail-a na: info@kritom-consulting.hr ili na broj mobitela 099/263 2984

EU natječaji
Agencija za plaćanje

Podupiranje gospodarskog razvoja

Više od polovine sredstava EU-a usmjerava se preko pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Njima zajednički upravljaju Europska komisija i zemlje EU-a.

Svrha je tih fondova ulaganje u stvaranje radnih mjesta i održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš.

ESIF je uglavnom usmjeren na pet područja:

  • istraživanje i inovacije
  • digitalne tehnologije
  • potpora niskougljičnom gospodarstvu
  • održivo upravljanje prirodnim resursima
  • mala poduzeća

Pet fondova

Europski su strukturni i investicijski fondovi:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) promiče uravnoteženi razvoj u različitim regijama EU-a.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski socijalni fond (ESF) podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.
Europski socijalni fond (ESF)

Kohezijski fond podupire ulaganja u području okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture (TEN-T). Za razdoblje 2021. – 2027. Kohezijski fond odnosi se na Bugarsku, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Cipar, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju. Očekuje se da će 37 % ukupne financijske alokacije Kohezijskog fonda doprinijeti klimatskim ciljevima.

Kohezijski fond (KF)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Kako se upravlja sredstvima

Svim tim fondovima upravljaju same zemlje EU-a sporazumima o partnerstvu.

Svaka zemlja pripremi sporazum, u suradnji s Europskom komisijom, u kojem se navodi kako će se upotrijebiti sredstva tijekom tekućeg razdoblja financiranja od 2021. do 2027.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Na temelju sporazuma o partnerstvu razvijaju se brojni programi ulaganja kojima se sredstva usmjeravaju u različite regije i projekte u predmetnim područjima politike.

Područja ulaganja

Korisnici ESIF-a